Prof. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Polska literaturoznawczyni, polonistka, tłumaczka, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Kierowała Zakładem Semiotyki Literatury Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011-2020). W latach 2005-2012 była zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM, natomiast w latach 2012-2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W latach 2016-2020 pełniła funkcję prorektor ds. studenckich UAM, a od 1 września 2020 roku jest rektorem tegoż uniwersytetu. W roku 2020 została również wybrana na przewodniczącą Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich Jest autorką lub współautorką blisko 100 prac naukowych – książek i artykułów. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie literaturą XX wieku, uprawia krytykę literacką. Jest również tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję. W 1995 roku uzyskała stopień doktora, w 2001 – stopień doktora habilitowanego, a w 2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych.

Skip to content