Prof. Przemysław Wojtaszek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Prorektor ds. Projektów Badawczych i Doktorantów 

Prof. Przemysław Wojtaszek jest profesorem nauk biologicznych, specjalizującym się w molekularnej biologii komórki roślinnej. Kieruje Zakładem Biologii Molekularnej i Komórkowej UAM. Jego badania naukowe skupione są na strukturalnej i funkcjonalnej integralności komórek roślin, zwłaszcza na działaniu kontinuum ściana komórkowa-błona komórkowa-cytoszkielet oraz na roli kompleksów białkowych uczestniczących w funkcjonowaniu układu wewnątrzbłonowego. Jego zainteresowania obejmują również aspekty mechanicznego funkcjonowania komórek. Kierownik prawie 30 projektów badawczych, w tym Flora Robotica: Societies of Symbiotic Robot-Plant Bio-Hybrids as Social Architectural Artifacts (2015-2019). Autor prawie 300 publikacji, edytor i współautor monografii Mechanical Integration of Plant Cells and Plants (2011, Springer) oraz podręcznika Biologia komórki roślinnej (2006-2007). Redaktor naczelny Acta Physiologiae Plantarum (od 2004 r.). Stypendysta The Royal Society oraz Fundacji Alexandra von Humboldta. W 2020 roku znalazł się w gronie 2% autorów, których publikacje wywarły największy wpływ na rozwój współczesnej nauki w obszarze nauk o roślinach. W latach 1985-2011 pracował w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Od 2001 r. związany z UAM. Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej (2008-2016) i dziekan (2016-2020) Wydziału Biologii UAM. Od 2012 r. przewodniczy Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Członek Zarządu (Rady Dyrektorów) European Plant Science Organization. Ekspert NCN i PKA. Założyciel i kilkukrotny prezydent Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin, wyróżniony w 2021 roku Członkostwem Honorowym. Członek Honorowy Koła Naukowego Przyrodników UAM. P