Prof. Dominik Antonowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych

Kierownik Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem globalnych trendów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyższego, a także zarządzaniem instytucjami akademickimi. Pracował w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior CIPES na University of Porto oraz OISE na University of Toronto. Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start oraz Kolumb) oraz NAWA (im. Bekkera)

Jest autorem dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego publikowanych w prestiżowych polskich międzynarodowych periodykach naukowych (Higher Education, Studies in Higher Education) oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez np. Oxford University Press, Routledge, Pelgrave-Macmillan czy Springer.