Dr Anna Budzanowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ukończyła nauki polityczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2008 r. obroniła doktorat z doktryn politycznych i prawnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych tejże uczelni.

Posiada wieloletnie doświadczenie w administracji publicznej. W latach 2016-2021 była związana z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiadała za konsultacje społeczne i projekty strategiczne. Współtworzyła Narodowy Kongres Nauki. Po przyjęciu ustawy 2.0. koordynowała wdrażanie reformy szkolnictwa wyższego i nauki współpracując z uczelniami, organizacjami studenckimi oraz doktoranckimi. Współpracowała z Komisją Ewaluacji Nauki. Współautorka modelu szkół doktorskich i Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. 

Pracę w administracji publicznej łączy z aktywnością akademicką. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu doktryn politycznych i prawnych, politykach publicznych i systemach ustrojowych. W zakresie polityk publicznych analizuje sektor szkolnictwa wyższego koncentrując się na zarządzaniu instytucjami akademickimi, ustrojami uczelni, modelem uniwersytetów europejskimi, zagadnieniem wolności akademickiej. 

Autorka książek o francuskiej myśli politycznej oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w polskich międzynarodowych periodykach naukowych 

Członek Rady Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2018-2021). Laureatka nagrody Pro Juvenes Parlamentu Studentów RP w kategorii – przyjaciel samorządności studenckiej. Stypendystka rządu francuskiego.